Ordblindeundervisning i Holstebro

Ordblindhed = vanskeligheder ved at læse og stave

Det er den korte definition.

Én af forklaringerne på vanskelighederne er, at ordblinde har sværere ved at sætte bogstavernes lyde sammen til ord.

Forskningen peger på, at det hænger sammen med hjernens aktivitet, og at et bestemt område i hjernen hos ordblinde ikke aktiveres ved læsning på samme måde som hos ikke-ordblinde.

Ordblindeundervisning

Vælg mellem enkeltlektion eller 10 ene-lektioner i forløb.
For børn, unge og voksne med læse-, skrive- og stavevanskeligheder.

Hos os får du eller dit barn de bedste forudsætninger for at blive bedre til at læse, skrive og stave.

Det gør du, fordi vi er specialister i ordblindeundervisning.

Sådan gør vi
Inden undervisningen starter, foretager vi en grundig screening af dine eller dit barns færdigheder, for at finde frem til den rette hjælp til dig.

Læringen forgår både gennem læseaktiviteter, spil og små opgaver.

Undervejs i forløbet justerer vi gradvist den støtte, vi giver, så du hele tiden får en succesoplevelse ved at kunne mestre opgaverne selv.

Det arbejder vi med

  • Opgaver, der vækker din eller dit barns interesse
  • Forenkling af opgaverne, så du får følelsen af selv at kunne mestre dem
  • Evidensbaseret undervisningsmateriale
  • Hjælp til at synliggøre træk i problemløsningen
  • Forskellige læsestrategier, der fremmer læsning og stavning
  • Præsentation og valg af læsestrategier
  • Afkodning og læseforståelse

Det koster det

  • 1 ene-lektion koster 650 kr.
  • Et forløb på 10 ene-lektioner koster 5.995 kr.

Alle priser er inkl. moms og særligt tilrettelagt undervisningsmateriale.

Få ordblindundervisning i din ferie

Arbejd intensivt med i din ferie: Vores ordblinde- og læseundervisningsforløb kan også gennemføres som intensive feriekurser.

Se priser og tidspunkter her

”Vi tager altid udgangspunkt i dig og der, hvor du er. Og tilpasser undervisningen til dig – ikke omvendt.“

Bliv ringet op

Indtast dit telefonnummer. Så ringer vi dig op og finder den bedste løsning for dig eller dit barn.