Investér i dine medarbejdere
- støt dem med undervisning

Som arbejdsgiver kan du hjælpe
og støtte dine medarbejdere

Både i hverdagen, og hvis du har udsendte medarbejdere i andre lande.

Hos os kan du få danskundervisning til danske børn i udsendte familier,
så din medarbejder kan koncentrere sig om at være effektiv til sit job.

Og du kan støtte med ordblinde- og læseundervisning og LST-hjælp til
dine medarbejdere, som har udfordringer med at læse, skrive og stave.

Danskundervisning til dine udsendte medarbejderes børn

Der er mange overvejelser ifm. en udstationering, hvor du kan hjælpe din medarbejder. Både når rejse-beslutningen skal træffes, og når familien er flyttet. Og igen, når de skal retur til Danmark.

Vi ved, at især danskundervisning til danske børn i udlandet er vigtig for både de udsendte forældres og børnenes trivsel.

Og dermed for din bundlinje.

Fordelene for dig

Du tiltrækker de rigtige medarbejdere, fordi du kan støtte dem både før, under og efter udstationeringen. Og dine medarbejdere kan være både fokuserede og fleksible, fordi:

 • Beslutningen om at flytte familien bliver nemmere
  Børnene får danskundervisning og bevarer tilknytningen til Danmark og det danske sprog

 • Familielivet fungerer
  Forældrene kan trygt overlade danskundervisningen til professionelle lærere – helt uden stress

 • Det bliver nemmere at vende hjem
  Børnene bevarer tilknytningen til det danske skolesystem og undgår faglige huller

Det betyder det for din medarbejder

 • Følelsen af at være dansk fastholdes
  Danskundervisning styrker børnenes følelse af at være danske på trods af skole og liv i udlandet
 • Den danske kultur bibeholdes
  Børnene undervises i dansk kultur og litteratur
 • Børnenes danskkundskaber videreudvikles
  Børnene følger samme niveau som deres jævnaldrende kammerater i Danmark
 • Presset på familiens hverdag lettes, da det ikke er en forældreopgave, at fastholde barnets faglige kompetencer i dansk

Derfor er det vigtigt - iflg. Undervisningsministeriet

Danskundervisningen kan styrke barnets følelse af at være dansk, selv om man lever i udlandet i en periode. Også selv om familien taler dansk derhjemme.

Længere ophold i udlandet, uden danskundervisning for barnet, kan svække barnets danske sprog.

Det kan bl.a. gøre det svært for barnet at komme tilbage til Danmark og det danske skolesystem.

Undervisning i dansk styrker barnet eller den unge, når de kommer hjem og skal fortsætte i skolen eller på en uddannelse. Mundtlig og skriftlig danskundervisning sikrer nemlig, at barnet videreudvikler det danske sprog og kan bruge det nuanceret. Som der er behov for i både hverdag, skole, uddannelse og job.

Danskundervisning letter overgangen
At arbejde bevidst med at bevare og videreudvikle børnenes danske sprog gør overgangen lettere for barnet eller den unge, når familien vender tilbage til Danmark.

Forældre skal ikke være lærere
Det kræver særlig uddannelse at undervise, og forældre er ikke og skal ikke være lærere.

De skal støtte og vejlede og ikke stresse over undervisning, de ikke er klædt på til. Særligt, når man er bosat i udlandet over en længere periode.

Varighed:
1 skoleår = 40 uger, 2 eller 3 virtuelle ene-lektioner om ugen

For:
Danske børn af danske forældre i udlandet, fra 0. til 10. klasse

På dette kursus vedligeholder vi barnets danskkundskaber i grammatik, læsning og genrer, og sikrer at barnet ikke har faglige huller, når det igen vender hjem til det danske skolesystem.

Sådan gør vi
Vi tager udgangspunkt i det klassetrin, barnet befinder sig på og følger den undervisning, som elever på pågældende klassetrin modtager.
Vi arbejder ud fra de materialer, som barnet kender, hvor vi vil have fokus på dansk grammatik, da vi ved, det ofte er der, mange elever vil opleve vanskeligheder, når de vender tilbage til dansk skole.
Vi tilbyder to forskellige kurser med hhv. to eller tre timers undervisning pr. uge. Undervisningen er altid individuel, fordi det giver det største læringsudbytte.

Garanti for læring
Med undervisning tre timer ugentligt med vores professionelle og erfarne undervisere, garanterer vi, at barnet beholder de danskforudsætninger, som mange ofte har vanskeligt ved efter international skole og/eller ophold i udlandet gennem nogle år.

Det koster det
Prisen afhænger af forløbet, antal lektioner pr. uge mm.
Kontakt os for at få et tilbud.

Styrk dine medarbejdere – styrk din bundlinje

Har du medarbejdere, som kæmper med at læse, skrive og stave?

Måske er de ordblinde, og har behov for ekstra hjælp og støtte til at klare sig bedre på arbejdspladsen?

Hos os kan du få et særligt tilrettelagt og individuelt tilpasset forløb med enten ordblinde- og læseundervisning eller et kursus i LST – læse-/skriveteknologi. Eller begge dele.

Kontakt os for at få mere at vide.

Bliv ringet op

Indtast dit telefonnummer. Så ringer vi dig op og finder den bedste løsning for dig eller dit barn.