Skoleproblematikker

Jo før vi sætter ind overfor problematikker i skole-regi, jo større er chancen for, at vi kan komme det til livs! "Jo længere tid barnet er væk fra skole, des længere tager det barnet at vende tilbage", viser forskningen

Har jeres barn manglende glæde og lyst til at komme i skole? Lider måske allerede af skolevægring?

Hos WiseMe kommer vi 360 grader rundt om barnet, hvor vi kortlægger årsagerne til, hvad der ligger til grund for, at barnet er havnet i denne sårbare situation.

Vi arbejder både ud fra et faglig- og trivselsorienteret perspektiv.

Vi ser såvel på faglige som emotionelle vanskeligheder, der er forbundet til skolegangen samt til andre faktorer, som kan ligge til grund for denne sårbare situation – og vi gør det med specialuddannet personale, der er vant til at guide og hjælpe børn og unge i mistrivsel!

-vægrer barnet sig ved at komme i skole, kan det være de første tegn på psykisk mistrivsel eller skolevægring. (patienthåndbogen.dk)

Kortlægning af problemstillingen

Med vores dygtige specialister inden for dansk, matematik og trivsel, tilbydes jeres barn en kompetent kortlægning, der giver en nuanceret billede af, hvad der er på spil.

Efter en grundig samtale med forældre og barnet/den unge, hvor familien forberedes på, hvad der skal ske, foretager vi en screening af både de faglige kompetencer i dansk og matematik samt inden for trivsel.

Via vores kortlægning kan  vi spore os ind på, hvor problemerne/udfordringerne kan være opstået.

Herefter tilbydes familien både undervisning, sparring og trivselssamtaler, der er skræddersyet jeres barns behov, så vi kan hjælpe jer godt og sikkert videre.

Dette sker bl.a. via særligt tilrettelagt undervisning og et trivselstilbud, der er målrettet jeres barn/unge.

Vi tager altid hånd om dit barn,  laver et skræddersyet undervisningsforløb, som passer nøjagtigt til jeres barns faglige behov både i dansk og matematik samt et trivselsforløb, der tager hånd om de problematikker, som barnet oplever.

 Tilbuddet tilrettelægges altid med 100% udgangspunkt i jeres barn/unge, der kortlægges individuelt, for at opnå forståelse for de konkrete årsager, der ligger til grund for de sårbare problematikker. 

Vi har hjulpet mange elever tilbage til skoletilbud – selv efter, de har haft flere års ufrivilligt skolefravær!

Bliv ringet op

Indtast dit telefonnummer. Så ringer vi dig op og finder den bedste løsning for dig eller dit barn.