Skolevægring og forældrerådgivning

Rådgivning/ Vejledning til forældre:

Oplever du, at dit barn har mange konflikter, trækker sig fra samvær og kontakt med familie og kammerater.

 Eller oplever dit barn manglende glæde og lyst til at komme i skole?

-vægrer barnet sig ved at komme i skole, kan det være de første tegn på psykisk mistrivsel eller skolevægring. (patienthåndbogen.dk)

WiseMe`s forældrerådgivning kan hjælpe jer i denne sårbare situation.

Med vores enormt dygtige specialist på området, tilbydes I sparring og konkrete værktøjer til at håndtere barnets udfordringer.

I får hjælp og støtte til, at hverdagen med et barn i skolevægring bliver lettere. Dette sker ved, I modtager konkrete specialpædagogiske værktøjer, der kan hjælpe jeres familie, så hverdagen og familielivet bliver nemmere for alle.

Igennem forældrerådgivningens individuelle behandlingsarbejde med 100% udgangspunkt i jeres barn, kortlægges og findes forståelse for de konkrete årsager til barnets problematikker. 

Ud fra dette indsigt, vil I modtage vejledning i, at lære nye mestringsstrategier ud fra de ressourcer og udfordringer, barnet besidder, samt I opnår værktøjer til at udvikle de manglende færdigheder, der kan afhjælpe den sårbare situation for jeres familie.

Med forældrerådgivningen hos WiseMe kan vi hjælpe dit barn i trivsel og til en nemmere hverdag.

Vi anser skolevægringsproblematikken systemisk, hvor det ikke handler om, at barnet skal i terapi, men det er rammerne omkring barnet, der skal ændres, så barnet oplever at være del af fællesskabet igen. 

 

 

Bliv ringet op

Indtast dit telefonnummer. Så ringer vi dig op og finder den bedste løsning for dig eller dit barn.