Få hjælp
til angst og mistrivsel

Kom af med din angst

Angst er er den stærkeste grundfølelse, vi har.
Den er svær at forudse, da den ikke kan bearbejdes med almindelig sund fornuft.

Angsten kan blive så belastende, at den hæmmer dig og kan påvirke dit liv negativt.
I værste fald kan angsten forhindre dig i at leve det liv, du drømmer om.

Angst er medvirkende til at påvirke din præstation i fx eksamenssituationer,
hvor den kan være i vejen for, at du får vist det, du rent faktisk har lært. 

Men du kan få hjælp hos os.

Hvad er eksamensangst?

Blodet bruser, og tankerne suser af sted. Det er helt naturligt at være spændt og lidt nervøs før og under en præsentation eller en eksamen.

Du skal præstere. Og du bliver bedømt.

Den ’almindelige’ nervøsitet kan være din medspiller. Den skærper din koncentration og får dig til at præstere bedre.

Udvikler nervøsiteten sig og får overtaget, bliver den i stedet din modspiller, som kan hæmme dig. Den har måske udviklet sig til decideret præstations- eller eksamensangst.

Anita Hove Olesen

Angst kan afhjælpes

For børn og unge kan angst have store konsekvenser for deres sociale liv og udvikling.

Men der kan gøres meget for, at dit barns udfordringer med angst ikke sætter sig som en psykisk vanskelighed, der ikke går væk igen af sig selv.

Lad os hjælpe.

Behandling og samtaler

På vores kontor i Holstebro får du gennem fem sessioner hjælp til at angribe din angst og de negative tanker, du har om angsten.

Vi hjælper dig med din angst ved at bruge metoder fra:

  • Kognitiv adfærdsterapi
  • Systemaisk narrativ
  • Mentaliserende samtaleterapi

 

 

Med den kognitive adfærdsterapi fjerner vi fokus fra dine negative tanker og sætter fokus på tankernes påvirkning af kroppen

Udgangspunktet er en mentalisernende tilgang og spørgemetode, alt efter den enkeltes behov og refleksionsniveau.

1. Indledende samtale

Hvem er du, hvad er din historie, og hvad ligger der bag angsten?

Symptomer og tegn på angst.

2. Kognitiv adfærdsterapi

Gør op med faren i ’at fejle’.

Angrib angsten og de forudindtagede og urealistiske tanker.

Hvad er det værste, der kan ske?

Eksponering: Ét skridt ad gangen.

3. Faglig parathed - prøveforberedende samtaler til eksamen

Specifik fokus: Eksamenssituationen og tvivlsspørgsmålene før/under/efter.

4. Afsluttende samtale: Hvad så nu?

Nye handlestrategier: Hvad, hvordan, hvornår og hvem?

Hvad koster det?

1 time til screening koster 899 kr.
Denne gennemføres altid forud for et forløb.
Et samtaleforløb på 5 sessioner koster 4.295 kr.

Bliv ringet op

Indtast dit telefonnummer. Så ringer vi dig op og finder den bedste løsning for dig eller dit barn.