Trine Lund Miller

Trines baggrund

Trine har været lærer i de ældste klasser siden 2001, hvor hun har undervist i dansk, biologi og idræt.

De seneste mange år har Trine undervist ordblinde elever i 10. klasse, både som klasselærer for ordblindeklassen og som underviser i LST – læse- og skriveteknologi. Trine arbejder med LST hver dag, og hun er derfor hele tiden opdateret på de nyeste hjælpemidler.  

Trines uddannelse:

 • Folkeskolelærer
  Linjefag: dansk
 • PD – Pædagogisk Diplomeksamen
  Enkeltfag:
  Afdækning af skriftsprogsvanskeligheder
  Læsevejledning på ungdomsuddannelserne
  Ordblindeundervisning
  LST – læse- og skriveteknologi