Anita Hove Olesen

Anita hjælper med:

  • Skolevægring
  • Samtaleterapi
  • Behandling af børn, unge og voksne
  • Forældrerådgivning 
  • Stressbehandling
  • Supervisering til private og erhverv

Anitas baggrund

Med uddannelsen cand.mag. i pædagogik og psykologi og mange års erfaring som behandler i flere kommuner, har Anita stor viden og erfaring inden for området; børn og
unges der mistrives, ADHD, autismespektrumforstyrrelser, tilknytningsforstyrrelser samt specialpædagogik.

Anita har tidligere arbejdet med terapiforløb til børn og unge såvel på folkeskoleniveau som på de videregående uddannelser.

Endvidere har Anita en baggrund som rådgiver på forældrekurset “De utrolige år.” 

I behandlingsforløbene arbejdes bl.a. med kognitiv adfærdsterapi, systemisk narrativt-
og mentaliserende samtaleterapi.

Anita Hove Olesen

Anitas uddannelse:

  • Cand.mag. i pædagogik og psykolog
  • Efteruddannelse: mentalisering i arbejdet med udsatte børn, unge og familier.